سلام به دوستان عزیز چون یکی از مسائل مهم ازدواج جشن و مراسم عروسی میباشد و تمام زوج ها برای شروع زندگی باید در مسائل