اطلاعات فردی
نام *

نام خانوادگی *

نام پدر *

جنسیت *

کد ملی *

شماره شناسنامه *

تاریخ تولد *
/ /
محل صدور *

دین

وضعیت تاهل *

وضعیت نظام وظیفه *

اطلاعات تحصیلی
آخرین مقطع تحصیلی *

رشته و گرایش تحصیلی *

وضعیت تحصیلی *

اطلاعات مهارتی
میزان تسلط بر زبان انگلیسی *

در کدامیک از نرم افزارهای زیر دارای مهارت متوسط یا زیاد هستید؟

در کدام یک از زمینه های زیر دارای مهارت در سطح متوسط یا زیاد هستید؟

با کدام یک از سیستم های تحت وب زیر آشنایی داشته یا به آنها تسلط دارید؟

ورودی نامعتبر
سوابق کاری

لطفا هریک از سوابق کاری خود را در یک خط و با جزئیات زیردرج نمایید.
تاریخ شروع و پایان فعالیت - زمینه کاری محل فعالیت - وظیفه یا پست شما در محل فعالیت - میزان حقوق دریافتی - علت ترک کار(در صورت ترک کار)
دروره های آموزشی

لطفا هریک از دورهای آموزشی گذرانده شده را در یک خط و با جزئیات زیر درج نمایید.
عنوان دوره - نام آموزشگاه - محل آموزشگاه - مدرک یا گواهینامه اخذ شده است؟ - تاریخ شروع و پایان دوره
ارسال رزومه

لطفا فایل رزومه خود را با فرمت pdf یا docx ارسال نمایید. حداکثر حجم فایل قابل قبول 5MB می باشد.
اطلاعات تماس
ایمیل *

تلفن همراه *

تلفن ثابت (به همراه کد شهر) *

نشانی محل سکونت *

سایر اطلاعات
شغل درخواستی *


نوع همکاری *