اگر مایلید تا موهایتان را تیره کنید سایت آرایشگری به شما پیشنهاد می دهد که بجای تیره یکدست از هایلایت برروی آن استفاده کنید و ترکیبات زیر می تواند زیبایی بی نظیری به موهایتان بدهد :

  • 80 میل از رنگ دودی شماره 6
  • 30 میل از رنگ زیتونی شماره 6
  • 30 میل از رنگ طبیعی شماره 5
  • واریاسیون نقره 15 سانت
  • واریاسیون دودی 5 سانت
  • اکسیدان شماره 1

برای هایلایت روی این زمینه مو باید آن بخش موهایتان را که می خواهید هایلایت نایید دکلره کرده و درجه روشنی آن را به 8 برسانید.

  • 30 میل ار رنگ شکلاتی متوبط
  • 70 میل از رنگ دودی شماره 8
  • 2 سانت از واریاسیون نقره ای
  • اکسیدان شماره 1