مدل‌های بسیار زیبا از مدل حنای دست یا همان نقش حنا برای خانم‌هایی که دوست دارند از این نقش‌ها استفاده کنند.

Simple Mehndi Designs Pics 1 

Simple Mehndi Designs Pics 4

Simple Mehndi Designs Pics 6

Simple Mehndi Designs Pics 5

Simple Mehndi Designs Pics 9

Simple Mehndi Designs Pics 10

Simple Mehndi Designs Pics 8

Simple Mehndi Designs Pics 2

Simple Mehndi Designs Pics 14

Simple Mehndi Designs Pics 3

Simple Mehndi Designs Pics 20

Simple Mehndi Designs Pics 15

Simple Mehndi Designs Pics 17

Simple Mehndi Designs Pics 19

 Simple Mehndi Designs Pics 21

Simple Mehndi Designs Pics 22