چشمان درشت زیبایی چهره شما را بیشتر از قبل می کند و شما برای بدست آوردن این زیبایی کافی است روش آرایش چشم خود را تغییر دهید و در همین راستا کافی است مراحلی را که سایت آرایشگری دراین مقاله به شما معرفی می کند ار دنبال نمایید.

اولین نکته ای که باید به آن توجه نمایید عدم اعمال خط چشم به در تمام قسمت های چشم میباشد چرا که با این کار مانند این میباشد که قابی اطراف چشمتان را فرا گرفته ایت و چشمهایتان را کوچک تر نشان می دهد.

دومین نکته مهمی که باید به آن توجه نمایید برای اعمال خط چشم برروی مژه های پایین تنها آنها را زیر خط مژه اعمال نمایید و حتی می توانید از رنگ های روشن به جای مداد مشکی استفاده نمایید و همان طور ک همی دانید رنگ های روشن به درشت جلوه دادن چشمهایتان کمک بسیاری می کند اما افراط در این مورد ممکن است به جای زیبا تر شدن چهره تان تاثیر معکوس داشته باشد.

سومین نکته در این خصوص را می توان به نوع خط چشم عنوان نمود و پیشنهاد می شود تنها کمی فراتر از محدوده چشم ترسیم نمایید و بهتر است انتهای خط ترسیم شده به سمت بالا باشد و با این کار چشمانتان باز تر نشان داده می شود و البت هدر این مرحله باید توجه ویژه ای داشهت باشید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا نمایید.

نکته چهارمی به شما در داشتن چشم درشت کمک می کند گوشه داخلی چشم می باشد و اصولا این قسمت از چشم را به خط چشم سفید و یا سایه سفید آغشته می کنند و این را بدانید که روشن کردن این قسمت از چشم برروی بزرگی چشم شما تاثیر خوبی دارد.