برای هر مدل چشمی باید از مدل و رنگ های مختلف سایه چشم استفاده کنید. اگر فرم چشم های شما بادامی است باید از سایه ها با رنگ تیره برای زدن سایه چشم خود استفاده کنید. و اگر چشم هایتان ریز و کوچک است باید از رنگ های متوسط و ملایم سایه برای سایه زدن چشم های خود استفاده نمایید در این مدل چشم ها برای قسمت زیر ابرو ها بهتر است از رنگ های سفید و یا روشن سایه استفاده شود.

وسایل مورد نیاز برای سایه زدن چشم

۱. برس سایه بزرگ
۲. برس سایه کوچک
۳. برس سایه متوسط
۴. کرم پودر
۵. پایه
۶.رنگ اصلی سایه
۷. رنگ تیره سایه
۸. رنگ روشن سایه

مراحل سایه زدن چشم

۱. ابتدا اطراف چشم خود را با کمک کرم پودر مخصوص چشم به خوبی پوشش دهید.
۲. با کمک برس سایز بزرگ رنگ پایه و روشن سایه را بر روی پلک چشم خود بکشید توجه داشته باشید که رنگ اصلی سایه را باید از ناحیه مژه ها تا گوشه ابرو بکشید.

۳. رنگ اصلی سایه مورد نظر خود را انتخاب کنید و با کمک برس با سایز متوسط از گوشه چشم همه حفره پلک بالای چشم را تا گوشه خارجی پر کنید. ( توجه داشته باشید که رنگ اصلی نباید تا قسمت گوشه داخلی کشیده شود).

۴. در این مرحله باید سایه تیره را در ابتدای خط حفره چشم بکشید و سپس مجددا سایه تیره را از گوشه داخلی به سمت گوشه خارجی بکشید. می توانید برای دیده نشدن خط کشیده شده با کمک برس بزرگ و یا پنبه خط کشیده شده را به خوبی پخش کنید.

۵. با کمک برس با اندازه کوچک رنگ تیره تر را از قسمت رویش مژه های پایین بکشید باید توجه داشته باشید که این قسمت را باید از نیمه چشم شروع کنید و تا انتهای قسمت خارجی چشم ها ادامه دهید.

۶. ابتدا رنگ موجود بر روی برس با اندازه کوچک را پاک کنید سپس برس کوچک را به سایه روشن و صدفی آغشته کنید و زیر ابرو ها را با کمک این رنگ سایه بکشید.

۷. می توانید بعد از زدن سایه چشم خط چشم زیبایی را بر روی پلک چشم های خود بکشید. سپس از ریمل برای پر پشت کردن مژه ها و جذابیت بیشتر چشم ها استفاده کنید.