لازم نیست ریمل خود را به محض خشک شدن دور بیاندازید! با یک ترفند آرایشی ساده آن را مانند روز اول احیا کنید.

اگر فکر می کنید ریمل تان اخیرا کمی خشک و پوسته ای شده است، سریع اقدام به خرید نکنید، بلکه راه کار زیر را امتحان کنید تا از آخرین قطرات ریمل تان استفاده شود.

راز بازگرداندن ریمل به حالت اولیه پس از خشک شدن، استفاده از آب داغ و افزودن مایع لنز به آن است.

وسایل لازم:

  • ریمل خشک شده
  • یک فنجان آب داغ
  • 4 الی 5 قطره محلول نگهدارنده لنز

مرحله 1:

ریمل را به مدت 5 دقیقه داخل یک فنجان آب داغ قرار دهید.

مرحله 2:

چهار الی پنج قطره از مایع لنز در داخل ریمل بریزید.

مرحله 3:

تیوپ ریمل را به مدت 15 الی 20 ثانیه تکان دهید.

به همین سادگی، ریمل خشک شده شما دوباره احیا خواهد شد!