پیروی از مد همیشه جالب نیست و باید مدل ابرویی رو انتخاب کنید که مناسب چهرتون باشه…

مدل ابروی کوتاه همچنان مد هست و گاهی بدون اینکه بدونیم ابروهایمان را کوتاه و به زور مداد پر میکنیم …بدون اینکه به چهرمون این مدل ابرو بیاد.

اما مدل ابروی کوتاه به چه کسانی می آید؟

  • کسانی که پشت چشم تقریبا” بلند یا بلندی دارند.
  • کسانی که چشمهایشان از هم دور هست.
  • کسانی که فرم چشمهایشان رو به پایین هست.
  • درضمن ابرویی با دم کوتاه چهره رو جوانترنشان می دهد…

در این ماقله منظور از دم کوتاه، به هیچ عنوان تیغ زدن ابرو و به سمت بالا کشیدن آن نمی باشد.

سایت آرایشگری