تاتو یک نوع عمل زیبایی میباشد که خانم ها در انجام آن بسیار راغب می باشند و به حدی فراگیرشده است که اکثر آرایشگران در تبلیغات کار خود به انجام تاتو می پردازند اما این را بدانید که این عمل زیبایی در کنار ساده بودن بسیار حساس می باشد و این را بدانید که با کوچکترین خطایی امکان پاک کردن آن وجود ندارد و تنها می توان آن را کمرنگ کرد که میزان کمرنگ بودن آن هم به عمق تاتو بستگی دارد.

به گفته متخصصان پوست و مو با وجود انجام این عمل در آرایشگاه ها توصیه می شود به مراکزی که بهداشت را رعایت می کنند مراجعه نمایید تا از  بروز دیگر مشکل ها جلوگیری گردد.

انتقال بیماری از طریق تاو بسیار شایع می باشد و حتما سوزن همراه خود داشته باشید و یا توجه نمایید که از سوزن نو و جدید برای شما استفاده شود چرا که در صورت احمال کاری عفونت و مشکلات متعددی بوجود می آید.

تاتو و هاشور شباهت بسیاری از لحاظ عملکرد با یکدیگر دارند و در نتیجه عوارض مشابهی هم دارند.