امروزه خانم ها و دخترخانم ها به دنبال تنوع و یک تغییر بزرگ در چهره خود هستند و از جمله مواردی که به آنها در این خصوص کمک می کند تغییر رنگ ابروهایشان می باشد اما در صورتی که رنگ مناسبی را انتخاب نکنند به جای اینکه نتیجه مطلوب و مورد پسندی در این خصوص بگیرند و به زیباییشان بیشتر افزوده شود نتیحه عکس خواهد داد در همین راستا سایت آرایشگری در این مقاله شما را با رنگ ابرو متناسب با رنگ پوستتان آشنا می نماید.

اگر بخواهید براسا رنگ مویتان، رنگ ابرو را انتخاب نمایید همیشه تاثیر یکسانی خواهد داشت مثلا موهای خود را به رنگ قهوه ای تیره رنگ نموده اید و با پوست گندمی رنگی هم که دارید ابروهای مشکی رنگ تناسب فوق العاده ای ایجاد می کند و چهره تان را بیشتر از همیشه جذاب می نماید اما فرض کنید چهره سفیدی دارید و موهایتان را روشن نموده اید و براساس ایده ای که قبلا داشتید ابروهای خود ار هم به روشنی موهایتان می کنید در این لحظه انتظار چه تصویری از چهره خود دارید. بله درست حدس زدید یک چهره بی روح اما این چهره بی روح را می تاونید با آرایش تند از بی حالی در بیاورید.

حال اگر بخواهید رنگ موهایتان را در نظر نگیرید و براسا رنگ پوستتان ابروهایتان را رنگ کنید به صورت زیر عمل نمایید :

افرادی که دارای پوست روشن هستند و در کنار ان ابروهایی مشکی دارند و به دنبال رنگ موی روشن هستند بهترین ایده برای آنان روشن کردن ابروهای خود به اندازه یک یا دورجه میباشد.

افرادی که دارای پوست سبزه هستند هرچه قدر ابورهای روشنی داشته باشند چهره شان را بازتر و روشن تر نشان می دهد.

افرادی که دارای پوست روشن هستند و به دنبال رنگ کردن موهایشان با تم زیتونی میباشند بهتر است ابروهایشان را به اندازه یک و یا دو درجه روشن نمایند در حالی که افرادی با پوست تیره باید کاملا ابرویی روشن داشته باشند.

خانم هایی که به رنگ های شرابی و فندقی برای موهایشان فکر می کنند صرف نظر از هر رنگ پوستی، ابروهای تیره به آنها پیشنهاد می شود.