برای داشتن ابروهایی زیبا و خوش فرم تنها استفاده از انواع تقویت کننده کافی نمی باشد و برای تمیز کردن و مرتب نگه داشتن ابروهایتان باید با اصول اولیه آن خوب آشنا باشید و سایت آرایشگری در این مقاله اصول صحیح مرتب کردن ابرو را به شما آموزش می دهد.

اقداماتی که قبل و بعد از تمیز کردن نیاز به انجام آن ها می باشد :

  • تمیز کردن و نرم کردن ابرو با روغن و شیر پاکن
  • محکم نگه داشتن پوست
  • در آورن موی ابرو یک به یک و در مسیر رشد مو
  • استفاده از کمپرس آب سرد بر روی ابرو و استفاده از مواد ضدعفونی برای جلوگیری از تورم برروی ابرو
  • مداد و یا پودر ابرو برای فرم دادن وسایل مناسبی می باشند.
  • مداد ابرو باید یک درجه روشن تر از ابرو باشد و البته برای ابروهای بسیار روشن استفاده از رنگی با کمی تیرگی توصیه می شود.
  • برای استفاده از پودر و یا مداد برای رنگ دادن باید ابروهای خود را به سمت بالا کشیده و گوشه های ابرو را به سمت طرفین و سپس در جهت رویش ابرو آن ها را شانه کرده . با مداد نوک تیز خط بسیار نازکی ترسیم نموده و آرام آرام خط را پهن تر کرده و به آن فرم بدهید.