رنگ کردن ابرو شاید در ابتدا امر ساده به نظر برسد اما به دقت بیشتری نیاز دارد چا که ابرو به نسبت مو ضعیف تر بوده و سریع رنگ را به خود می گیرد. سایت آرایشگری در این مقاله روش تیره کردن ابرو را آموزش میدهد. برای رسیدن به این هدف مراحل زیر را دنبال نمایید.

اولین گام در رنگ کردن ابرو محافظت از نواحی اطراف آن می باشد که برای جلوگیری از رنگ گرفتن این نواحی با استفاده از گوش پاکن دور تا دور محلی را که نمی خواهیم رنگ بگیرد را به کرم چرب و وازلین آغشته نمایید.

در مرحله بعد با ید رنگ مورد نظر را تهیه نمایید به این صورت که به اندازه یک سانتی متر از رنگ را داخل ظرف شیشه ای ریخته و با سه قطره اکسیدان آن ار مخلوط نمایید و نواحی پهن ابرو شروع کرده ، سریع و با استفاده از برس به  رنگ تهیه شده آغشته نمایید.

از آنجایی که ابرو ضعیف ترو کم پشت می باشد خیلی سریع رنگ را به خود جذب می نماید و برای رنگ های تیره و مشکی یک دقیقه زمان کافی می باشد.

با استفاده از پنبه مرطوب رنگ را از روی ابرو پاک نمایید و این عمل را تا زمانی که دیگر پنبه به خود رنگ نگیرد انجام دهید.

نکته : تیره کردن ابرو ها راحت تر از  ر وشن کردن آن می باشد و توصیه می شود بیشتر از دو الی سه دقیقه وقت صرف این کار ننمایید.