اکثر رنگ موهایی که مشاهده میکنید همه براساس پایه دکلره می باشند و با هر آرایشگری که صحبت کنید متوجه می شوید که هیچ رنگی را بدون دکلره به زیبایی آنچه در نمونه رنگ ها می بینید تمی توانند در بیاورند در همین راستا استفاده از دکلهر برای رنگ کردن مو بسیار ضروری می باشد و سایت آرایشگری  در این مقاله یکسری نکات ویژه محافظت از پوست و مویتان قبل از دکلهر پیشنهاد می دهد.

  • قبل از دکلهر کردن موهایتان میزان حساسیت پوستتان را نسبت به دکلره بسنجید تا از التهابات و ناراحتی های شدید پس از آن جلوگیری شود.
  • آرایشگر باید با بلاهایی که قبلا بر روی موهایتان در آورده اید آگاه شود که آیا قبلا موهایتان را رنگ کرده اید یا خیر؟ آیا از رنگ ای شیمیایی استفاده کرده اید یا گیاهی چرا که موهیای که به بوسیله رنگ های گیاهی رنگ شده باشند دکلره را نمی پذیرند چرا که رنگ دانه های گیاهی دریچه های مو را بسته و مانع از خروج پیگمنت های رنگی از دریچه مو می شوند.
  • نزکی و ضخیم بودن مو بسیار مهم میباشد چرا که دکلره کردن و حتی رنگ کردن موهایی که دارای ضخامت هستند بسیار میشکل میباشد و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند و حتی در بعضی مواقع نسبت به موهایی نازک تر زودتر خرد و شکننده می شوند.
  • رنگ مو در زمان دکلره بسیار مهم میباشد چرا که موهایی مشکی و تیره مدت زمان بیشتری را می برند تا به پایه مورد نظر برسند و دلیل آن هم به دلیل وجود تعداد زیادی پیگمنت زرد و قرمز و قطر بسیار زیاد پیگمنت آبی می باشد.
  • قبل از دکلره به انتخاب رنگ مو دقت بسیاری داشته باشید چرا که اگر بخواهید موی تیره را تنها هب اندازه سه درجه روشنتر کنید نیاز به دکلره نمی باشد و یا با دکلره ضعیف هم می توان این کار را انجام داد.
  • خنام هایی که در ماه های هشتم و نهم حاملگی هستند توصیه می شود از دکلره پرهیز نمایند.
  • از گذاشتن موهای دکلره شده در زیر کلاه پلاستیکی جلوگیری نمایید چرا که منجر به خشک شدن محلول دکلره و از بین رفتن اثری که خواهد داشت و علاوه بر این منجر به از بین رفتن حالت مو می شود و برای حرارت دادن به مو بیشتر از 5 تا 10 دقیه این کار را انجام ندهید .