در انتخاب رنگ مو باید به فرم صورت توجه بسیاری نمود چرا که هر فرم صورتی، رنگ مو خود را می طلبد پس قبل از انجام هر کاری در خصوص فرم صورتتان تحقیقات مناسبی انجام دهید و در کنار تمام این موارد در صورتی که به رنگ ها فانتزی علاقه دارید سایت آرایشگری به شما مسی آتشین را پیشنهاد می دهد که ترکیب رنگ فوق العاده آن به صورت زیر میباشد.

  • رنگ شماره ۹٫۴۴ : نصف تیوپ
  • رنگ شماره ۷٫۴۶ : ۱/۴ تیوپ
  • رنگ شماره ۶٫۲۳ : ۱/۴ تیوپ
  • اکسیدان : ۶ %

این رنگ ها را ترکیب کرده و روی موی طبیعی می گذارید و 45 دقیقه مکث می کنید و بعد می شورید. برای رنگ مو مسی آتشین پایه مو باید به شماره ۸ – ۷ برسد.