شاید تهیه ترکیبات متفاوت رنگ مو به نظر راحت باشد اما هرعملی اصول و روند خود را دارد و سایت آرایشگری در این مقاله به شما نکاتی را آموزش می دهد تا با نحوه صحیح ترکیبات رنگی آشنا شده و زیبایی موهایتان را بیشتر از قبل نمایید.

  • اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این میباشد که مجاز به ترکیب بیش از دو یا سه رنگ نمی باشد چراکه ثبات رنگ را از بین می برد.
  • ترکیب رنگ ها با تن های متفاوت تنها منجر به ایجاد بی نظمی میشود.
  • هر کارخانه تولید رنگ فرمول های مخصوص به خود دارند در نتیجه از مخلوط کردن رنگ های کارخانه های مختلف با یکدیگر جلوگیری نمایید.

بهترین ترکیب رنگی که می توانید داشته باشید شمال موارد زیر می باشد :

  • برای داشتن رنگ مو با تناژ سرد می توانید رنگ هایی با شماره های N8+A8+C8
  • رنگ مو با تناژ گرم را می توان با ترکیب رنگ های V7+R7 بدست آورد
  • سری رنگ های N را با پایه های یکسان ترکیب نمایید. N9+C9