قهوه ای خاکستری

اگر به دنبال رنگ تیره و البته زیبا و جذاب برای موهایتان هستید سایت آرایشگری دراین مقاله به شما رنگ موی قهوه ای خاکستری را پیشنهاد می کند که برای بدست آوردن این رنگ می توانید از چهار فرمول رنگ مو زیر استفاده نمایید.

مراحل انجام کار برای رنگ کردن مو به شرح زیر میباشد :

1. موهایتان را دکلره نمایید تا روشنایی آن به پایه 9 برسد.

2. یکی از چهار نمونه ترکیب رنگ مو را تهیه نمایید.

 • ترکیب شماره 1 : 
  • رنگ شماره A5 کامل
  • اکسیدان6%
  • آب
 • ترکیب شماره 2 :
  • رنگ شماره A6 به اندازه 2/3 تیوپ
  • رنگ شماره C4 به اندازه 1/3 تیوپ
  • اکسیدان6%
  • آب
 • ترکیب شماره 3 :
  • رنگ شماره A5 به اندازه 3/4 تیوپ
  • واریاسیون E11 به اندازه دو سانت
  • اکسیدان 6%
  • آب
 • ترکیب شماره 4 :
  • رنگ شماره A6 به اندازه 1/3 تیوپ
  • رنگ شماره 6.11 بها ندازه 1/3 تیوپ
  • واریاسیون E11 بها ندازه 2 سانت
  • اکسیدان 6%
  • آب

نکته میزان اکسیدان و آب باید 1 به 2 باشد

3. تمام موهایتان را به ترکیب تهیه شده آغشته نمایید.

4. برای مدت زمان 45 دقیقه تامل نمایید.

5. موهایتان را آبکشی نمایید.

نکته : برای گرفتن نتیجه بهتر پیشنهاد می شود موهای تمیزتان را به رنگ مو آغشته نکنید و حداقل یک روز از آخرین زمانی که موهایتان را شسته اید گذشته باشد.