رنگ موی عسلی یکی از رنگ موهای بسیار پرطرفدار بلوند است اگر شما ترجیح می دهید که موهای خود را با ترکیبی از رنگ ها به رنگ عسلی در آورید به شما توصیه می کنیم که تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا با چند ترکیب رنگ مو عسلی آشنا شوید.

  • فرمول 1 : 12.0 یک تیوپ کامل + اکسیدان 9%
  • فرمول 2 : 12.81 یک تیوپ کامل + اکسیدان 9%
  • فرمول 3 : 12.89 یک تیوپ کامل + اکسیدان 9%
  • فرمول 4 :12.7 یک تیوپ کامل + اکسیدان 9%
  • فرمول 5 :12.16 یک تیوپ کامل + اکسیدان 9%