dark brown hair with caramel and red highlights 1یک ترکیب رنگ فوق العاده برای کسانی که به دنبال رنگ های تیره هستند. سایت آرایشگری در این مقاله ترکیب رنگ، رنگ موی کاراملی تیره را به شما آموزش میدهد.

رنگ و مقدار مورد نیاز :

  • 50 میل از رنگ طلایی شماره 10
  • 30 میل از رنگ خاکستری شماره 10
  • 50 میل از رنگ بژ شماره 7.31
  • 5 سانت از واریاسیون 000
  • 5 سانت واریاسیون نقره ای
  • 1 سانت واریاسیون دودی
  • اکسیدان شماره 1

برای بدست آوردن این رنگ فوق العاده درجه روشنی موهایتان باید 10 باشد.