anabi hair colorدر این مقاله یک ترکیب رنگ فوق العاده اما کمی سخت را سایت آرایشگری به شما آموزش می دهد و سختی آن هم به دلیل این می باشد که رنگ عنابی مابین رنگ قرمز و قهوه ای و شرابی می باشد. امیدواریم از زیبایی موهایتان لذت ببرید.

ترکیب رنگ شماره 1 :

  • 40 میل از رنگ شماره 7
  • 30 میل از رنگ بلوند قرمز
  • 30 میل از رنگ بادمجانی شماره 6
  • 3 سانت از واریاسیون قرمز
  • 2 سانت از واراسیون بنفش
  • اکسیدان شماره 2

ترکیب رنگ شماره 2 :

  • رنگ شماره 7/20
  • رنگ قرمز آتشین شماره 7/6
  • 3 سانت واراسیون قرمز
  • 2 سانت واریاسیون بنفش

نکته : برای بدست آوردن این رنگ مو باید درجه روشنی موهایتان 6 یا 7 باشد.