652121 604876هایلایت جلوه زیبایی به موهایتان می دهد و سایت آرایشگری در این مقاله یک نمونه رنگ فوق العاده همراه با هایلایت به شما آموزش می دهد.

رنگ های مورد نیاز :

  • 30 میل از رنگ بلوند مسی روشن k6
  • 40 میل از بلوند روشن N8
  • 30 میل از بلوند طلایی خیلی روشن G8
  • اکسیدان شماره 2 به اندازه دو برابر رنگ

برای بدست آوردن این رنگ درجه روشنی موهایتان باید 10 باشد.

رنگ مورد نیاز برای هایلایت :

  • رنگ شماره 90/01
  • رنگ شماره N10
  • اکسیدان دو برابر رنگ