خانم ها به رنگ های قهوه ای و خاکستری علاقه خاصی دارند و سایت آرایشگری در این مقاله به شما رنگ موی مخلوطی از رنگ قهوه ای و خاکستری آموزش می دهد.

برای بدست آوردن این رنگ موی فوق العاده چندین ترکیب متفاوت وجود دارد که هرکدام از ترکیب ها را انتخاب نمایید رنگ مورد نظر بدست می آید البته باید پایه دکلره موهایتان 9 باشد.

ترکیب شماره ۱ :

 • رنگ شماره A5
 • اکسیدان 6%
 • آب

ترکیب شماره۲ :

 • رنگ شماره A6 به اندازه 2/3 تیوپ
 • رنگ شماره C4 به اندازه 1/3 تیوپ
 • اکسیدان 6%
 • آب

ترکیب شماره۳ :

 • رنگ شماره A5 به اندازه 3/4 تیوپ
 • واریاسیون E11 به اندازه دو سانت
 • اکسیدان 6%
 • آب

ترکیب شماره۴ :

 • رنگ شماره A6 به اندازه 1/3 تیوپ
 • رنگ شماره 6.11 به اندازه 1/3
 • واریاسیون E11 به اندازه 2 سانت
 • اکسیدان 6%
 • آب