تاکنون کلمه همپایه کردن به گوشتان خورده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سایت آرایشگری در این مقاله شما را با این عمل آشنا می کند.

همپایه کردن یک روش مختصموهای دکلره شده می باشد. اگر موهای کوتاه و یا موهایی که به مدل کرنلی کوتاه شده باشند دارید برای دکلره کردن مشکلی نداشته اما از آنجایی که ساقه موهای بلند را برای دکلره کردن باید به سه قسمت تقسیم کرد یعنی در ابتدا قسمت پایینی مو سپس قسمت بالایی و در نهایت قسمت بالاتر.در نتیجه  با این روند پله پله تفاوت رنگ در موهایتان ایجاد می شود پس به همپایه کردن نیاز می باشد بدین صورت که رنگی را برای همپایه کردن انتخاب کنید و باید قسمت دکلره تیره تر شده مو را در نظر گرفت یعنی اگر قسمتی از موهایتان به پایه هقت رسیده است و قسمت دیگر به پایه شش شما باید رنگ پایه موی خود را شش در نظر بگیرید و سپس موهایتان را رنگ نمایید.