آکاژو یک رنگ فوق العاده و زیبا می باشد که بین آمریکاییها و آفریقایی ها بسیار رواج دارد و می توان گفت در طول زندگیشان بسیار از این رنگ استفاده کرده اند. سایت آرایشگری در این مقاله شما را با رنگ آکاژو آشنا می کند.

این رنگ فوق العاده رنگی مابین شرابی و قهوه ای تیره می باشد که در ایران آن را با عنوان ماهاگونی می شناسند.

رنگ های مورد نیاز برای بدست آوردن این رنگ فوق العاده به صورت زیر می باشد.

  • 50 میل از رنگ شرابی بنفش روشن
  • 50 میل از رنگ شکلاتی متوسط
  • اکسیدان شماره 1 به اندازه رنگ

البته برای بدست آوردن این رنگ میزان درجه روشنی موهایتان باید 6 باشد.