این رنگ موی فوق العاده و زیبا را به هر صورتی که می خواهید می توانید برروی موهایتان پیاده سازی نمایید. سایت آرایشگری مطابق تصویر فوق ترکیب رنگ موی ریشه مو روشن و ساقه مو تیره آموزش می دهد و اگر خواستید می توانید این ترکیب را برعکس استفاده نمایید.

رنگ مورد نیاز برای ریشه مو :

برای بدست آوردن این رنگ درجه روشنی موهایتان باید 9 باشد.

  • 1/4 رنگ شماره 900S
  • 1/4 رنگ شماره 9
  • 1/2 رنگ شماره 10
  • اکسیدان 6%

رنگ موی نیاز برای ساقه مو :

برای بدست آوردن این رنگ فوق العاده هم همانند ریشه موهایتان باید میزان درجه روشنی موهایتان 9 باشد.

  • 1/4 ا رنگ شماره  5.30
  • 1/4 از رنگ شماره 5.23
  • اکسیدان 3%

از زیبایی و خوش رنگی موهایتان لذت ببرید.