موهایتان را دکلره کردین و با دو تن رنگ نارنجی و صورتی روبرو شدید در حالی که چنین چیزی نمی خواستید. سایت آرایشگری در این مقاله به شما می گوید که چگونه این رنگ را از رویموهایتان از بین ببرید.

برای از بین بردن رنگ صورتی موهایتان نیاز به شامپو شیمیایی دارید که طرز تهیه آن به این صورت میباشد که دکلره ضعیف شده را با شامپو ترکیب کرده و سپس موهایتان را به آن آغشته نمایید سپس برای یک دست شدن و از بین رفتن تن نارنجی موهایتان می توانید از رنگ دودی با شماره های 5.1 ویا 5.0 استفاده کرده و سپس کمتر از زمان معمول در حد چند دقیقه صبر کرده و سپس موهایتنا را بشویید.