یک رنگ فوق العاده برای کسانی که به دنبال رنگ با تن قرمز هستند و سایت آرایشگری در این مقاله ترکیبات آن را به شما معرفی می کند.

ترکیبات رنگ زمینه عکس فوق به صورت زیر می باشد :

  • نصف تیوپ از رنگ شماره 6/80
  • یک چهارم تیوپ رنگ شماره 6/56
  • اکسیدان 9%

برای بدست آوردن این زمینه میزان درجه روشنی موهایتان باید 7 باشد

برای هایلایت این رنگ فوق العاده به رنگ های زیر نیاز دارید :

  • یک چهارم تیوپ از رنگ شماره 8/9
  • 5 سانت از رنگ شماره 7/8
  • 3 سانت از رنگ شماره 8/63
  • اکسیدان 6%

برایبدست آوردن این رنگ فوق العاده میزان درجه روشنی موهایتان جهت هایلایت باید 7 باشد.