رنگ مو زیبایی خاصی به موهایتان و مهم تر به چهره تان می دهد که سایت آرایشگری در مقالات خود ترکیبات متنوعی را آموزش می دهد :

ترکیبات مورد نیاز :

  • رنگ مو شماره N5
  • رنگ موی تنباکویی تیره
  • رنگ موی شکلاتی متوسط
  • اکسیدان 6 درصد

البته برای بدست آوردن رنگ مویی که در تصویر فوق می بینید باید میزان درجه روشنی موهایتان 5 باشد و در صورتی که پایه موهایتان 3 باشد نتیجه مطلوب را نگرفته و ناگزیر به انجام دکوپاژ بروی موهایتان می شوید.