از سری رنگ های که سایت آرایشگری دات کام می خواهد شما را با آشنا نماید سری رنگ A میباشد.

رنگ مو سری A از سری رنگ های خاکستری میباشند که پیگمنت آبی بسیار عمیقی دارند و به همین دلیل جز خانواده سرد حساب می شود و همین دلیل بر متفاوت بودن این سری با سری M می باشد.

اگر می خواهید یک ترکیب فوق العاده از رنگ زیتونی داشته باشید می توانید رنگ های سری A را با رنگ های سری M  همینطور واریاسیون آبی مخلوط نموده و در صورتی که پایه موهایتان زرد می باشد می توانید این سری رنگ را استفاده کرده و از آنجایی که دارای پیگمنت های عمیق می باشد رنگ زیتونی بسیار زیبایی می شما میدهد.

برای تقکیک کردن این سری از دیگر سری ها می توانید به عدد یک و یا دو که بعد ممیز وجود دارد و یا به وجود کلمه ash در کاتالوگ توجه نمایید. همچنین برای از بین بردن رفله قرمزی و نارنجی که در مو وجود دارد این سری کمک بسیاری به شما می کند.