صورتی رنگ بسیار فوق العاده زیبایی می باشد فقط اگر به طور خالص استفاده شود کمی چهره تان را بی حال می کند و سایت آرایشگری در این مقاله به شما کمک می کند که چگونه از بیحال شده چهره تان جلوگیری کرده و همانند تصویر فوق یک رنگ فانتزی زیبا داشته باشید.

ترکیبات مورد نیاز :

  • رنگ شرابی به اندازه نیم سانت
  • واریاسیون نقره ای
  • رنگساژ صورتی

البته خانم های محترم برای بدست آوردن این رنگ مو زیبا باید موهایشان را دکلره کرده و به پایه 10 برسانید.