در کاتالوگ های رنگ اکثریت سازندگان از استاندارهایی استفاده می کنند تا خوانندگان آن با نتیجه رنگی که استفاده می کنند آشنا شوند و هر سازنده ای استانداردهای خاص خودش را دارد اما می توان گفت در اکثر موارد با هم شباهت هم دارند و هر مواد کار حرفه ای باید با این اصول آشنا باشد و تکنیک کاتالوگ خوانی را به خوبی بداند تا بتواند مواد را به خوبی با یکدیگر ترکیب نماید اما چیزی که مهم می باشد سلیقه مشتری است که سایت آرایشگری در این مقاله شما را با تکنیک کاتالوگ خوانی آشنا می نماید.

یکسری از کاتالوگ ها با نام لاتین به صورت زیر نامگذاری شده اند :

  • رنگ های طبیعی با قرار گرفتن N در ابتدای نام هررنگ و یا عدد صفر بعد از ممیز شناخته می شوند و از شماره N1 تا N12 می باشد و همانطور که می دانید رنگ های 12 از جمله رنگ های فوق روشن میباشند.
  • رنگ های مات که ما آنها را به عنوان رنگ های زیتونی می شناسیم و شناسه M در ابتدای نام هررنگ شناخته می شود و همچنین رنگ های مات از شماره 2 یا 3 تا 12 شروع می شود و حتی اعداد 2 یا 3 یا 5 نشان دهنده سری M بوده و در برند های معتبر از عدد 2 بیشتر از اعداد دیگر استفاده می کنند.
  • رنگ طلایی در اکثر کاتالوگ ها با G مشخص می شوند و همین طور عدد 3 بعد از ممیز هم نشان دهنده رنگ طلایی می باشد.
  • رنگ های دودی با عدد یک بعد از ممیط و همینطور علامت C شناخته میشود.

نکته : در کاتالوگ های رنگی تکرار عدد بعد از ممیز به صورت دوبار نشان دهنده قوی بودن میزان رنگ دارد مثلا 00 بعد از ممیز نشان دهنده قوی شده رنگ طبیعی میباشد.