خانم هایی که به رنگ ومی شرابی علاقه دارند سایت آرایشگری به آنها پیشنهاد میکند هایلایت روی زمینه شرابی را هم امتحان نمایند.

ترکیب رنگ های مورد نیاز :

  • برای رنگ زمینه موهایتان را شرابی بادمجونی کنید با شماره 4
  • برای لایت کردن موهایتان با درجه روشنی موهایتان 7 باشد.
    • رنگ ماهاگونی
    • رنگ مسی به اندازه دو سانت
    • واریاسیون نقره ای