مو و زیبایی آن بر روی ظاهر بسیار تاثیر گذار است و سایت آرایشگری در این مقاله به شما به رنگ موی فوق العاده که برروی زیبایی شما بسیار تاثیر دارد معرفی می کند.

ترکیبات مورد نیاز :

  • در ابتدا باید موهایتان را دکلره کرده و روشنایی آن را به 9 برسانید.
  • رنگساژ شماره 7.3
  • رنگ شماره 8.2
  • واریاسیون نقره ای