یکی از معظلات خانم ها وجود تار سفید لا به لای موهایشان می باشد که سایت آرایشگری در این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه می تواندی این تارهای سفید را رنگ نمایید :

اکسیژن تراپی از جمله روش های موثرو مفید برای رنگ کردن موهای سفید می باشد و مخصوص خانم هایی که می خواهند رنگ موهایشان روشن و بلوند باشد و روش کار در این متد این گونه می باشد که شما باید همیشه رنگ مویی انتخابیتان به اندازه دو شماره روشن تر از رنگ انتخابی مورد استفاده باشد و درابتدا تارهای سفید موهایتان را به رنگ آغشته کرده و به مدت 5 الی 6 دقیقه حرارت دهید تا فلس های مو باز شده و ورنگ یذیری موهایتان بیشتر شود و سپس به مدت 10 الی 15 دقیقه ای قسمت های دیگر موهایتان را رنگ کرده و در پایان می شویید و در صورتی که میزان سفیدی موهایتان 100% بوده بایدبه مدت 35 الی 40 دقیقه موهایتان را به رنگ آغشته نمایید تا کاملا تمام مویتان رنگ بگیرد.