پیگمنت تراپی یکی از فوق العاده ترین روشها برای پوشش موهای سفید می باشد که سایت آرایشگری نحوه عملکرد آن را به شما آموزش میدهد :

در این روش برای بالا بردن رنگ پذیری موهای سفید باید به آنها رنگ دانه سفید داد سپس رنگ نهایی را استفاده نمود و برای انجام این کار نیاز به اسفنج مخصوص پیگمنت تراپی، رنگدانه های قرمز و آب می باشد که البته میزان آب مورد نیاز به میزان سفیدی مو بستگی دارد یعنی هرچه تعداد تارهای سفید مو بیشتر باشد به آب کمتری نیاز بوده و حتی در بعضی موارد ممکن است از چند قطره آب استفاده نمود چرا که مو کاملا سفید بوده و در نتیجه به رنگ خالص برای افزایش رنگ پذیری آن نیاز می باشد.

موهایتان را به مدت 45 دقیقه به رنگ تهیه شده آغشته نموده تا موهای سفیدتان آماده رنگ گرفتن شود و سپس رنگ نهایی را تیره تر و با رنگ طبیعی و اکسیدان تهیه نموده و موهایتان را به آن اغشته نمایید.