سایت آرایشگری در این مقاله برای اینکه شما بهتر با دو روش اکسیژن تراپی و پیگمنت تراپی آشنا شوید یک مثال فوق العاده ارائه می دهد :

مویی که پیکمنت های آبی و قرمز خود را از دست دهد در نتیجه زردی مو باقی می ماد که ممکن است به دلیل افزایش سن و یا کاهش املاح مهم بدن و یا حتی استرس زیاد و با انجام دکلره برروی مو عنوان کرد که در صورتی که هرکدام از این ها دلیل بر سفید شدن مو شود روش های اکسیژن تراپی و پیگمنت تراپی توصیه می شود.

فرض کنی دقصد رنگ کردن مهایی با 80% سفیدی را دارید و آن هم به رنگ بلوند 8 با تناژ دودی :

در روش اکسیژن تراپی شما باید رنگ شماره 10 طبیعی را با خرارت برروی مو فعال کرده تا فلس های مو باز شده و در نتیجه پیگمنت های زرد برروی مو ظاهر شود سپس رنگ شماره 8.1 و 7 را با اکسیدان 6% مخلوط کرده و به مدت 45 دقیقه موهایتان را به مخلوط تهیه شده آغشته نمایید و یکی از دلایل استفاده از رنگ شماره 7 را میتوان وجود تارهای سفید زیاد در مو عنوان کرد.

روش دوم برای رنگ کردن این مو تهیه شامپو شیمیایی با مخلوطی از رنگ 8.1 و رنگ شماره 8 و اکسیدان 6% به مدت 45 دقیقه برروی مو قرار دهید.

روش سوم را می توان استفاده از پیگمنت تراپی عنوان کرد کهع در این روش به اندازه مساوی و یا کمتر آبی استفاده نمود و این کار را با استفاده از اسفنج انجام دهید و سپس بعد از گذشت 15 دقیقه رنگ دلخواه را با رنگ طبیعی و اکسیدان 6% مخلوط کرده و به مدت زمان 30 تا 45 دقیقه موهایتان را به مخلوط تهیه شده آغشته نمایید.