خانم هایی که پوست روشن و یا گندم گونی دارند در صورتی که از رنگ موی بلوند زیتونی استفاده کنند چهره جذابی پیدا خواهند کرد و سایت آرایشگری در مقاله ترکیب رنگ فوق العاده این رنگ مو را در اختیارتان قرار می دهد :

رنگ های مورد نیاز :

  • 60 میل از رنگ زیتونی شماره 8
  • 60 میل از رنگ دودی شماره 8
  • 2 سانت از واریاسیون سبز
  • اکسیدان شماره 1