اگر به دنبال رنگ موی طبیعی هستید که علاوه بر زیبا بودن به زردی تمایل نداشته باشد سایت آرایشگری ترکیب رنگ زیر را بهتون پیشنهاد می کند.

برای بدست آوردن این رنگ فوق العاده به رنگ های زیر نیاز دارید :

  • رنگ شماره C5
  • رنگ شماره N5
  • واریاسیون دودی

علاوه بر رنگ فوق که برای موهایتان استفاده می کنید از ترکیب رنگ زیر هم در صورت نیاز می توانید برای ابروهای خود استفاده نمایید :

  • رنگ شماره C7
  • اکسیدان 6%