آیا تاکنون به رنگ بلوند بازیگران هالیوودی توجه کرده اید و به دنبال  رنگ موی فوق العاده آن ها گشته اید. سایت آرایشگری در این مقاله به شما رنگ موی بلوندی را آموزش میدهد که همانند ابریشم بدرخشد و شما زیبایی را بهتر حس کنید.

ترکیب رنگ فوق العاده بلوند ابریشمی به صورت زیر است:

  • 1/4 تیوپ از رنگ شماره 10.6
  • نصف تیوپ از رنگ شماره 11.03
  • 1/4 تیوپ از رنگ شماره 9.0S
  • اکسیدان 6%

نکته : از آن جایی که این رنگ مو بسیار روشن میباشد در نتیجه برای بدست آوردن آن نیاز به دکلره کردن مو قبل از آغشته کردن موهایتان به رنگ می باشد که توصیه میزان درجه روشنی موهایتان 9 باشد.