سایت آرایشگری در این مقاله به ترکیبات دو رنگ مو بدون دکلره اشاره می کند تا شما با کمترین آسیب ممکنه موهایتان را به رنگ دلخواه در بیاورید :

رنگ موی عسلی بدون استفاده از دکلره :

برای بدست آوردن این رنگ بسیارزیبا باید از چند فرمول رنگ مو استفاده کنید تا به نتیجه دبخواه دست پیدا کنید.

فرمول شماره 1 :

 • یک تیوپ کامل از رنگ شماره 12
 • اکسیدان 9%

فرمول شماره 2 :

 • یک تیوپ کامل از رنگ شماره 12.81
 • اکسیدان 9%

فرمول شماره 3 :

 • یک تیوپ کامل از رنگ شماره 12.89
 • اکسیدان 9%

فرمول شماره 4 :

 • یک تیوپ کامل از رنگ شماره 12.7
 • اکسیدان 9%

فرمول شماره 5 :

 • یک تیوپ کامل از رنگ شماره 12.16
 • اکسیدان 9%

رنگ موی زیتونی بدون استفاده از دکلره :

فرمول شماره 1 :

 • رنگ موی 000 یا E20
 • اکسیدان شماره 3

ساقه موهایتان را به ترکیب گفته شده آغشته کرده و بعد از گذشت 20 دقیقه ریشه موهایتان را به همین ترکیب رنگ آغشته کرده تا یکدست شود سپس موها را کاملا شسته و خشک نمایید.

فرمول شماره 2 :

 • رنگ موی شماره M و یا شماره های 10,90,01,5
 • واریاسیون سبز
 • واریاسیون نقره ای
 • اکسیدان شماره به اندازه 2 برابر رنگ

تمام موهایتان را به مدت 30 دقیقه به این رنگ آغشته کرده و سپس بشویید.