رنگ موی شرابی طیف رنگ های بسیاری دارد که سایت آرایشگری دراین مقاله به رنگ موی شرابی شکلاتی بلوطی می پردازد . ترکیب زیر را برای این رنگ پیشنهاد می دهد :

  • رنگ موی شرابی روشن به اندازه 10 میل
  • رنگ موی شکلاتی روشن به اندازه 70 میل
  • رنگ موی بلوطی روشن به اندازه 40 میل
  • رنگ موی دودی شماره 6 به اندازه 40 میل
  • واریاسیون نقره ای به اندازه 10 سانت
  • واریاسیون قرمز به اندازه 2 سانت
  • اکسیدان شماره 2