در سال جدید تکنیک امبره طرفداران بسیاری دارد که سایت آرایشگری برای نمونه امبره ای که در تصویر فوق میبینید ترکیبات زیر را پیشنهاد می دهد :

  • ساقه موهایتان را دکلره کرده و میزان درجه روشنی آن را به 12 برسانید.سپس از رنگ های زیر استفاده نمایید :
    • رنگ موی بلوند شیر نسکافه ای
    • رنگ موی یاقوتی
  • برای آن قسمت از موهایتان که می خواهید تکنیک امبره استفاده نمایید به صورت زیر عمل کنید :
    • موهایتان را دکلره کرده و میزان درجه روشنی آن را به 8 برسانید.
    • رنگ موهای یاقوتی و ماهگونی را با هم مخلوط نموده و موهایتان به آن آغشته نمایید.