اگر می خواهید چهره شادابی داشته باشید و از زیبایی خود لذت ببرید هایلایت ها روشن این امکان را به شما دهد و سایت آرایشگری در این مقاله بک نمونه هایلایت متفاوت با استفاده از رنگ موی شرابی را پیشنهاد می دهد :

  • موهایتان را با رنگ موی شماره N10  و رنگساژ طلایی رنگ کنید.
    • نکته : در ابتدا تمام مویتان را دکلره کرده تا به درجه روشنی 9 برسد.
  • برای لایتها نیاز به درجه روشنی 12 دارید پس قسمت هایی را که می خواهید دکلره کرده و رنگ های زیر را استفاده نمایید :
    • رنگ موی شماره C9
    • نیم سانت از رنگ موی شرابی
    • رنگساژ دودی و نقره ای