رنگ مو تنوع بسیاری دارد و در بین این تنوع زیاد انتخاب سخت تر از همیشه می شود. سایت آرایشگری در سری مقالات خود ترکیب رنگ های مختف را در اختیار تان قرار میدهد تا در این سردرگمی نتجان پیدا کنید.

رنگ های مورد نیاز:

  • رنگ موی شماره G8
  • رنگ موی شماره C8
  • رنگ موی شماره N8
  • رنگشاز طلایی

برای بدست آوردن رنگ مویی که در تصویر فوق می بینید باید موهایتان را دکلره کرده و میزان درجه روشنی آن را به 9 برسانید.