خیلی از خانم ها به رنگ موهای تیره علاقه دارند و همچنین رنگ موی تیره سن را هم کمتر نشان می دهد و شاید این دلیل عمده خانم ها برای انتخاب رنگی میباشد اما اگر می خواهید موهایتان را به گونه ای رنگ کنید که طبیعی به نظر برسد از رنگ های زیر که سایت آرایشگری بهتون معرفی می کند می توانید استفاده کنید :

  • رنگ های شماره C4 و N3 رنگ های تیره دودی فوق العاده به شما می دهد
  • برای بدست آوردن رنگ موی قهوه ای تیرخ می توانید از W4 و کمی از رنگ شماره N2 به اندازه یک سانت استفاده نمایید.