اکثرخانم ها از این که رنگ موهایشان به زردی بزنه زیاد خوششون نمیاد و سایت آرایشگری در این مقاله ترکیبی را به شما معرفی می کند در صورتی که رنگ موهایتان به زردی زد می توانید از این ترکیب استفاده نمایید :

  • 20 میل از رنگ موی شماره 8.1
  • 30 میل از رنگ موی شماره 8.65
  • 50 میل از رنگ موی شماره 8.7
  • واریاسیون نقره ای به اندازه 10 سانت
  • اکسیدان 6%