اگر به دنبال رنگ موی روشن با هایلایت های فوق العاده هستید سایت آرایشگری ترکیب زیر را پیشنهاد می دهد که البته برای بدست آودن هایلایتها باید موهایتان را دکلره کرده و میزان درجه روشنی آن را به 12 برسانید تا رنگ مویی را که در تصویر فوق مشاهده می کنید بدست آورید :

  • زمینه موهایتان را با رنگ شماره N9 رنگ کنید.
  • برای قسمت لایت موهایتان نیاز به رنگساژ شنی و رنگ شماره C9 میباشد.