سایت آرایشگری در این مقاله رنگ مویی را به شما معرفی می کند که با کمترین قرمزی و زردی خواهد بود :

برای بدست آوردن این ترکیب رنگ مو در ابتدا موهایتان را با رنگ 3 صفر روشن کرده و سپس ترکیبات زیر را استفاده کنید :

  • رنگ موی شماره 7.3
  • رنگ موی شماره 8.2
  • به اندازه یک سانت واریاسیون دودی