کاراملی و صورتی جز دسته رنگ های پرطرفدار می باشد که البته ترکیب این دو رنگ مو زیبایی موهایتان را چند برابر می کند پس از فرمول رنگی که سایت آرایشگری در اختیارتون قرار می دهد می توانید استفاده کنید :

موهایتان را دکلره کرده و پایه آن را به 10 ب رسانید و از رنگهای زیر استفاده نمایید :

  • رنگ موی شماره 8.02
  • یک سانت از رنگ موی شرابی
  • واریاسیون نقره ای