اگر به دنبال رنگ موی هستید که به همان اندازه که طبیعی به نظر می رسه شیک هم باشه سایت آرایشگری به شما ترکیب زیر را پیشنهاد می دهد :

  • رنگ مو شماره C5
  • رنگ مو شماره N5
  • واریاسیون دودی

برای اینکه ظاهرتون شیک تر از همیشه شود می توانید ابروهاتون را هم رنگ کرده و برای این مورد هم سایت آرایشگری ترکیب زیر را پیشنهاد می دهد :

  • رنگ شماره C7
  • اکسیدان 6%