یکی از متد های کاشت ناخن اکرولیک می باشد که یک روش کاملا متفاوت میباشد که در این روش از چسب های اکرلیکی استفاده می شود و روش کار براساس مراحلی که سایت آرایشگری در اختیارتان قرار می دهد میباشد :